Problematika utesňovania káblov – ochrana len proti požiaru veľakrát nestačí (1)


Elektroinštalačné káble všetkých možných objektov zvyčajne prechádzajú rôznymi stavebnými konštrukciami (stenami, základmi, priečkami, stropmi, podlahami) alebo stenami rôznych skríň či kontajnerov. Aby sa zabezpečila spoľahlivá funkčnosť a bezpečnosť, je nevyhnutné, aby boli tieto káble utesnené a poskytovali tak požadovaný stupeň ochrany.