Redundantný systém riadenia lanovej dopravy


Tatry mountain resorts, a. s., (TMR) je lídrom v prevádzkovaní horských stredísk a poskytovaní turistických služieb v strednej a vo východnej Európe s portfóliom zahŕňajúcim najvýznamnejšie horské strediská, zábavné parky a hotely v regióne. Do pôsobnosti spoločnosti patrí aj prevádzka deviatich lanových dráh vo Vysokých Tatrách. O tom, aké technické problémy sprevádzali nielen začiatky budovania a prevádzku prvých lanových dráh vo Vysokých Tatrách, ale aj o súčasných moderných riadiacich a zabezpečovacích systémoch tohto spôsobu dopravy sme sa porozprávali s Jurajom Husovským, pracovníkom útvaru údržby lanových dráh spoločnosti TMR, a. s.