Reflektometrické meranie na vedení 110 KV


Predkladaný príspevok je venovaný problematike reflektometrického merania na 110 kV vzdušnom elektrickom vedení. Reflektometrické meranie umožňuje identifikovať impedančné nehomogenity pozdĺž trasy vzdušného vedenia počas jeho dlhodobej prevádzky. Impedančné nehomogenity sú spôsobené starnutím a degradáciou materiálu prúdových a napäťových prvkov vzdušného vedenia, okamžitými zmenami poveternostných podmienok, ale aj prevádzkovými prúdovo-napäťovými režimami (najmä krátkodobým preťažením elektrických liniek). Včasnou identifikáciou a lokalizáciou miesta výskytu abnormálnych impedančných nehomogenít sa dá predísť možným poruchám vzdušných vedení a zabrániť neočakávaným výpadkom dodávky elektrickej energie s cieľom zabezpečiť jej prevádzkovú spoľahlivosť. Galvanické reflektometrické merania sa bežne využívajú pri lokalizácii porúch na kábloch, avšak nie na vzdušných vedeniach vvn a zvn s indukovaným napätím a prúdom vo vypnutom a uzemnenom trojfázovom systéme.

Prevádzkové meracie prístroje ako základ koncepcie Priemyslu 4.0

Priemysel 4.0 sa netýka len prevádzok postavených na zelenej lúke. V prípade vytvárania digitálnych fabrík je potrebné brať do úvahy aj...
Anton Gérer

Môžeme si za nižšiu kvalitu dodávaných služieb a materiálov sami?

Pomerne často sa na Slovensku, ale aj v zahraničí stretávam s prípadmi, keď cena služby alebo materiálu rozhoduje. Napriek tomu, že všetci...
Gabriel Zsilinszki

Operatíva a stratégia

Operatíva nás zamestnáva každý deň, stratégia nás orientuje na budúce ciele. V operatíve riešime naliehavé veci, v stratégií dôležité. Tlak...
Ján Košturiak

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac December 2019 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
RSS | iCal