Revolúcia vo zváraní: Kawasaki Friction Spot Joining (FSJ)


Nové materiály, nové procesy a účinnosť sú dnes pojmy, ktoré definujú výrobné procesy. Zvyšujúci sa dopyt po hliníkových zliatinách s vysokou pevnosťou motivoval firmu Kawasaki k vývoju účinného spôsobu spájania hliníka, horčíka a ďalších ľahkých materiálov. Trecie bodové spájanie (FSJ) je proces, ktorý využíva silu a vysokú rýchlosť otáčania na generovanie trenia, ktorým spája dve alebo viac vrstiev materiálu v priebehu sekúnd. Na zvýšenie flexibility riešení ponúka Kawasaki systém FSJ v stacionárnej a robotickej konfigurácii. Robotický systém FSJ používa prednostne robota Kawasaki radu BX vybaveného dvojitým nástrojom FSJ, ktorého manévrovateľnosť a použitie sú podobné ako pri bodových zváracích pištoliach.