Robotická bunka odbremeňuje od namáhavej práce


V tohtoročnom aprílovom čísle sme priblížili projekt spoločnosti Klimasoft a jeho oddelenia robotiky a priemyselnej automatizácie pre nemecký koncern ZF. Slovenskí inžinieri dodali pre závod v Leviciach niekoľko špecializovaných meracích staníc na kontrolu rozmerov guľových čapov. V súčasnosti sa finalizuje ďalší projekt pre nemeckého zákazníka, tentokrát pre závod v Trnave, kde sa vyrábajú spojky, meniče krútiaceho momentu, dvojhmotové zotrvačníky a komponenty týchto modulov. Klimasoft pre ZF navrhol a skonštruoval robotickú bunku na linke opracovávania veka lamely spojky. Jej úlohou je nahradiť doterajšiu monotónnu a fyzicky náročnú manuálnu prácu vykladania a prekladania týchto dielov. Na robotickú bunku, tesne pred odovzdaním zákazníkovi, sme sa boli pozrieť do priestorov piešťanskej firmy Klimasoft.