Smart Industry/Priemysel 4.0 – dátová analytika v cloude (1)


V súčasnosti do našich životov preniká množstvo technológií. Všetky sú v niečom špecifické, ale v konečnom dôsledku majú niečo spoločné. Tým je skutočnosť, že tieto technológie generujú dáta, ktoré by boli bez ďalších analýz bezvýznamné. V minulých článkoch sme sa zaoberali prenosom dát a vytváraním servisne orientovanej architektúry. V posledných rokoch sme si mohli všimnúť viacero predpovedí ohľadom množstva dát. Všetky z týchto predpovedí boli exponenciálne. Spoločnosti IBM a CISCO vo svojich materiáloch používajú výroky o tom, ako bolo 90 % zo svetových dát vygenerovaných za posledné dva roky. Tieto skutočnosti nám dávajú obrovské možnosti vyvíjať nové technológie schopné vyťažiť z týchto dát čo najväčšie množstvo informácií. Postupne by sa s použitím strojového učenia a cloudovej architektúry mohli automatizovať tie jednoduchšie procesy spracovania dát a vylepšovať nástroje používané pri prediktívnom dolovaní v dátach. V tomto článku by sme chceli zhrnúť naše skúsenosti a prezentovať výsledky z našich projektov a laboratórií na rôznych platformách.