Smart Industry/Priemysel 4.0 – dátová analytika v cloude (2)


V prvej časti seriálu sme sa venovali nastupujúcim trendom v oblasti výrobných procesov, pričom bližšie sme sa zaoberali problematikou dátovej analýzy pre rozsiahle údaje (big data) či úvahou o tom, prečo už nie sú big data in. V druhej časti seriálu sa bude zaoberať dátovou analytikou v cloude a stručne opíšeme aj právne aspekty cloud computingu.