Smart Industry/Priemysel 4.0 – SOA v cloude


Tento príspevok je pokračovaním článku [1] z ATP Journal 6/2015, kde prezentujeme rozšírenie nášho riešenia založeného na SOA (Service Oriented Architecture) do cloudového prostredia na prístup k technologickým procesom a zariadeniam. Opäť sme sa zamerali na využitie technológií spoločnosti eWon a ako doplnenie architektúry sme pridali privátnu cloudovú implementáciu MS Windows AzurePack. Výsledky prezentované v tomto príspevku vznikli v spolupráci Technickej univerzity v Košiciach a spoločnosti ControlSystem, s. r. o., z Brezna.