Smart technológie zlepšujú stabilitu siete (1)


Príspevok je zameraný na analýzu využívania smart spotrebičov pri riešení statickej stability energetických systémov. Využívanie smart spotrebičov môže prispieť k zlepšeniu stability elektrických sietí a zvýšeniu ekonomickej efektivity procesu riadenia ustálených stavov. Hlavným prínosom článku je definícia smart spotrebičov ako zariadení, ktoré samostatne rozhodujú o svojom stave s cieľom znížiť vplyv neočakávanej zmeny stavu elektrickej siete.