Súčasné trendy v riadení údržby


V spolupráci Zväzu automobilového priemyslu SR a Slovenskej spoločnosti údržby sa v polovici mája tohto roku uskutočnila v Bratislave odborná konferencia s názvom Výmena skúseností špičkových údržieb výrobných spoločností v rámci automobilového priemyslu Slovenskej republiky, o ktorej sme vás informovali v ATP Journal č. 6/2016. V rámci podujatia sa uskutočnil aj okrúhly stôl s názvom Súčasné trendy v riadení údržby výrobných zariadení v spoločnostiach automobilového priemyslu. K téme sa postupne vyjadrili prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD., odborníčka v oblasti stratégie a riadenia údržby, bezpečnosti a riadenia rizík v údržbe z Technickej univerzity Košice, Ing. Juraj Hromádka, vedúci údržby NEMAK Slovakia, s. r. o., doc. Ing. Miroslav Rakyta, PhD., odborník v oblasti implementácie Totálne produktívnej údržby zo Žilinskej univerzity v Žiline, doc. Ing. Viera Peťková, PhD., vedúca oddelenia diagnostiky strojov z Eustream, a. s., a prezidentka Asociácie technických diagnostikov Slovenskej republiky, Ing. Stanislava Koleničová, riaditeľka spoločnosti SKF Slovensko. spol. s r. o., a Ing. Ondrej Meliš, manažér údržby v spoločnosti Inalfa Roof Systems Slovakia, spol. s r. o. V nasledujúcej časti vám prinášame výber tých najzaujímavejších myšlienok, ktoré v rámci okrúhleho stola odzneli.