TESLA sa náročných trhov nebojí


História podniku TESLA Liptovský Hrádok sa začala písať pred viac ako 65 rokmi. Pôvodné zameranie sa sústredilo na výrobu a dodávky mechanických a elektromechanických dielov pre telefónnu techniku. Od roku 1960 sa datuje aj začiatok výroby telefónnych prístrojov a malých reléových a krokových pobočkových ústrední, pričom niektoré typy boli výsledkom vlastného vývoja. Nasledovala výroba modernejších elektronických telefónnych ústrední UE 200 v licencii kanadskej firmy MITEL. Poznatky z tejto licencie sa využili pri rozširovaní sortimentu elektronických ústrední z vlastného vývoja.