Úloha virtuálnej reality vo výrobnom priemysle (2)


V predchádzajúcej časti seriálu sme sa venovali vymedzeniu základných pojmov týkajúcich sa virtuálnej reality. V druhej časti sa pozrieme na to, čo je to virtuálny závod a opíšeme VR platformy a architektúru. Venovať sa budeme aj možnostiam VR v rámci školení pracovníkov.