Úloha virtuálnej reality vo výrobnom priemysle (3)


V predchádzajúcej časti seriálu sme sa venovali opisu virtuálneho závodu, VR platformy a architektúry. Načrtli sa aj možnosti VR v rámci školení pracovníkov. V záverečnej časti seriálu sa budeme zaoberať využitím VR pri návrhu procesov v rámci úloh spojených s údržbou aj bezpečnosťou.