VLT® OneGearDrive priniesli presné riadenie, tretinovú spotrebu a jednoduchú údržbu


Heineken Slovensko v Hurbanove je najväčší a najmodernejší pivovar na Slovensku s kapacitou výroby okolo 2,1 milióna hektolitrov. Jeho brány opúšťajú pivá známych značiek Zlatý Bažant, Martiner, Corgoň, Kelt, a Starobrno (pre slovenský trh) a najnovšie aj cider Strongbow, ktorý sa okrem Slovenska exportuje do ôsmich krajín. Heineken nedávno oslavoval 20. výročie svojho príchodu na Slovensku. Ten v hurbanovskom pivovare spustil éru výdatnej kontinuálnej modernizácie. Jednou z posledných inovácií je výmena zastaraných variátorových prevodoviek za nové moderné motor-prevodovky od spoločnosti Danfoss na linke plnenia do fľašiek. Pre Danfoss bol tento projekt pilotnou inštaláciu na Slovensku, pretože tieto motor-prevodovky sú určené pre veľkokapacitné linky v potravinárskom priemysle, ktorých je na Slovensku minimum.