Východoslováci chcú byť lídrami v inteligentnom meraní


Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD, a.s.) je energetická spoločnosť, ktorej hlavnou činnosťou je distribúcia elektriny vlastnou distribučnou sústavou až ku konečnému spotrebiteľovi. Na území východného Slovenska v rámci Košického, Prešovského a časti Banskobystrického kraja vlastní a prevádzkuje distribučnú sústavu s dĺžkou takmer 22 000 kilometrov. Elektrinu distribuuje do viac ako 630 000 odberných miest. V našej odbornej reportáži sme sa porozprávali so Štefanom Džačkom, vedúcim odboru Servis merania vo VSD, a.s. a zamerali sme sa na súčasný stav, získané skúsenosti a očakávané perspektívy zavádzania inteligentných meracích systémov (IMS) do praxe v tejto spoločnosti.
Ešte do konca r