Vypúšťame roboty z klietky


Už dlhé obdobia sa stretávame s klasickým riešením robotizovaného pracoviska – robot v oplotení, robot v kabíne. Nové trendy v automatizácii nás posúvajú však bližšie k robotom.