Výroba buničiny vyžaduje spoľahlivé a odolné prístroje


Skupina spoločností BUKÓZA HOLDING (SSBH) je moderná spoločnosť s bohatou históriou, ktorá patrí k významným drevospracujúcim podnikom na Slovensku, exportérom výrobkov v európskom meradle a k najvýznamnejším zamestnávateľom Prešovského kraja. V rámci našej reportáže sme sa zamerali na využitie a prínosy moderných systémov automatizácie a merania pri výrobe buničiny.