Začíname s ROS-om (4)


V minulom článku bol opísaný tf balík a práca so senzormi. Táto časť je zameraná na pokračovanie tejto problematiky, pričom jadrom článku sú simulácie, ktoré ROS poskytuje. V priemysle sa totiž veľmi často vyskytujú zložité aplikácie, ktoré by nebolo možné realizovať bez prvotnej simulácie. Pred tým, ako sa začne navrhnutý softvér odlaďovať a testovať na reálnom zariadení, je veľmi vhodné otestovať správanie systému v simulácii. Preto v tejto časti uvedieme základné princípy modelovania a tvorenia simulácií v prostredí RVIZ a ROS Gazebo. Na záver opäť uvedieme typy a triky, ktoré môžu pomôcť pri práci s týmto systémom.