Zvýšenie účinnosti v prevádzke skladovania chemikálií


Spoločnosť Valspar Corporation je celosvetovo piatym najväčším výrobcom farieb a povlakov. Jedna z jej prevádzok vo švajčiarskom Grüningene sa zameriava na výrobu povlakov na pevné obaly, obzvlášť tuby, monobloky a konzervy na potraviny a nápoje. Surový materiál na výrobu sa dopravuje na nákladných autách a následne veľmi precízne zmiešava na základe laboratórnej analýzy podľa požiadavky zákazníka. Chemikálie sú uskladnené v 18 podzemných zásobníkoch, na ktorých sa často vykonáva ručné meranie pomocou objemovo odstupňovaných meracích tyčiek, a to aj niekoľkokrát za deň. Spoločnosť sa rozhodla nahradiť tento zastaraný ručný systém novým, automatickým riešením na správu skladového hospodárstva.