ACOPOStrak – posúva výrobcov medzi inovátorov


Presun ťažiska výroby od veľkosériovej výroby k individualizácii a menším sériám bez straty efektivity otvára nové výzvy rovnako pre výrobcov produktov, ako aj pre ich dodávateľov produkčných liniek. Jedným zo základných predpokladov konštrukcie takejto linky je zabezpečenie transportu produktu počas výrobného procesu. Unikátnym technologickým riešením je bezpochyby ACOPOStrak od spoločnosti B&R. Už od svojho uvedenia na trh vzbudil neobyčajnú pozornosť u svetových výrobcov strojov a liniek.