Číslicové spracovanie obrazu v systémoch sledovania prekročenia jazdného pruhu (2)


V prvej časti seriálu sme sa zaoberali úlohou inteligentných dopravných systémov, službami, ktoré používajú externé informácie, ako aj službami, ktoré používajú informácie len o vozidle. Opísali sme pokročilé asistenčné systémy používané v automobilovom priemysle, systémy na sledovanie neúmyselného prekročenia jazdného pruhu (LDW) a uviedli sme aj prehľad prístupov k detekcii čiary v akademickej oblasti.