IIoT sa začína pri snímačoch


Priemyselná automatizácia v posledných niekoľkých desaťročiach umožnila výrobcom a spracovateľským spoločnostiam znížiť náklady a zvýšiť hodnotu pre svojich zákazníkov. Vďaka osvedčeným sieťam v reálnom čase môžu roboty, dopravníky a technologické zariadenia navzájom komunikovať svoj stav, aby sa zabezpečilo hladké fungovanie prevádzok.