Procesy čistenia (CIP) rýchlejšie, bezpečnejšie a cenovo efektívne


Odborníci vo farmaceutickom priemysle, biotechnológiách či potravinárskom a nápojovom priemysle poznajú nenahraditeľnú úlohu systémov na čistenie priamo na mieste (Clean-in-place – CIP). Možnosť čistiť prevádzkové systémy vrátane nádrží, čerpadiel, ventilov, filtrov, výmenníkov tepla a technologických potrubí bez toho, aby bolo potrebné rozobrať alebo odstaviť akúkoľvek časť systému, je nevyhnutná pre bezpečnosť výrobkov, kvalitu a odstránenie krížovej kontaminácie. Zabezpečuje tiež efektívnosť, skrátenie času pri uvádzaní na trh a efektívnosť vynaložených nákladov.