Slovenský závod vyrába tehly s využitím prístupov Priemyslu 4.0


História značky Wienerberger sa začala písať v roku 1819. Za jej vznikom stál dolnorakúsky stavebný inžinier Alois Miesbach. On i jeho nástupca, Heinrich Drasche, viedli spoločnosť na vlne rastu a inovácií. Už v roku 1860 sa vo firme inštalovala prvá pec s kruhovou konštrukciou, čo umožnilo znížiť náklady na energie a zabezpečiť nepretržitú výrobu.