Ťažba novej generácie


Ťažobný priemysel je ohniskom globálnej hospodárskej činnosti s príjmami presahujúcimi 500 miliárd USD (kombinované príjmy od 40 najväčších svetových spoločností). Ak je potrebné presunúť milióny ton hornín na obrovských strojoch, vyžaduje to maximálnu presnosť a akékoľvek narušenie jemne vyladeného toku materiálov môže mať pre prevádzku baní závažné následky.