Asynchrónne motory v priemyselnej praxi (1)


Asynchrónny (indukčný) motor je najrozšírenejším elektrickým strojom, ktorý sa pre jednoduchú konštrukciu, odolnosť, spoľahlivosť a nízke prevádzkové náklady s obľubou využíva vo všetkých priemyselných odvetviach. V rámci seriálu článkov vás postupne oboznámime s históriou jeho vzniku, princípmi činnosti, zásadami prevádzky a spôsobmi riadenia. Venovať sa budeme aj možnostiam, ktoré motor poskytuje pri napájaní zo statických výkonových meničov, a to s pevnou aj premenlivou frekvenciou.