Chladenie v potravinárskom priemysle


Chladenie skriňových rozvádzačov vodou je veľmi účinné – najmä vtedy, keď je vo výrobnom závode dostupný centrálny rozvod chladiacej kvapaliny. Pre potravinársky priemysel, v ktorom sú požiadavky na hygienu veľmi vysoké, sú vhodné nové výmenníky tepla vzduch/voda od spoločnosti Rittal vo vyhotovení Hygienic Design.