EtherCAT (4)


Záverečný diel venujeme diagnostike EtherCAT-u. Zhrnieme informácie a znalosti, ktoré už odzneli v predchádzajúcich dieloch, ale tiež doplníme tie informácie, ktoré s ohľadom na zjednodušenie opisu spomenuté neboli. Napríklad fungovanie synchronizačných skupín sme opísali veľmi podrobne, ale že sú zároveň jedným z diagnostických nástrojov, tomu sa budeme venovať až teraz.