Model na testovanie algoritmov digitálnych dvojčiat výrobných liniek (3)


Seriál článkov sa zaoberá návrhom a realizáciou univerzálneho kyberneticko-fyzikálneho modelu schopného simulovať ľubovoľný výrobný proces s cieľom optimalizácie jeho logistických systémov. Základnou myšlienkou výskumu je ukázať priamu možnosť testovania a ladenia pokročilých logistických riadiacich algoritmov pomocou digitálneho dvojčaťa mimo výrobnej linky. Keďže digitálne dvojča vyžaduje na svoju činnosť fyzické prepojenie s reálnym svetom, toto prepojenie sa realizuje pomocou univerzálneho modulárneho kyberneticko-fyzikálneho systému (CPS), ktorý modeluje identické fyzické vstupy a výstupy ako reálna linka. V predchádzajúcej časti sme sa venovali opisu fungovania pracoviska fyzického modelu a návrhu a tvorbe reálneho fyzického modelu kyberneticko-fyzikálneho systému na testovanie riadiacich algoritmov.