Moderné technológie v ťažkom priemysle


V súčasnosti sa snáď už ani nenájde priemyselné odvetvie, v ktorom by sa nezavádzali nové technológie s cieľom zlepšiť účinnosť prevádzok, zvýšiť čas bezporuchovej prevádzky a kvalitu finálnych produktov či znížiť spotrebu energie. Jednoducho vyrábať viac za menej a navyše pri zohľadnení dynamicky sa meniacich požiadaviek trhu. Tejto transformácii sa nevyhnú ani také odvetvia, ako je cementárenský či hutnícky priemysel. Jedny z najmodernejších závodov, ktoré sú výkladnou skriňou digitálnych riešení, sú určite tie čínske.