Najväčšia transformácia od čias industrializácie


Digitalizácia a udržateľnosť – to sú ťažiskové témy veľtrhu HANNOVER MESSE 2022. Najdôležitejší priemyselný veľtrh na svete tým prináša jasné impulzy pre zvýšenú ochranu klímy v priemysle a zreteľne ilustruje prínos súhry digitalizácie, automatizácie a obnoviteľných zdrojov energií v tejto oblasti. HANNOVER MESSE bude po dlhej pandemickej prestávke opäť organizovaný prezenčnou formou od 25. do 29. apríla 2022.