Od permanentných personalizovaných implantátov k regeneratívnej medicíne


Výskum a vývoj v oblasti personalizovaných implantátov pomocou 3D tlače zlepšil kvalitu života tisíckam pacientov na Slovensku a vo svete a v mnohých prípadoch zachránil ich život. V súčasnosti sa na Slovensku takémuto druhu výskumu venuje Strojnícka fakulta TU v Košiciach v spolupráci so spoločnosťou Biomedical Engineering, s. r. o., ktoré vyvíjajú novú generáciu inovatívnych kraniálnych, maxilofaciálnych, spinálnych a hrudných implantátov a implantátov pre regeneratívnu medicínu s prísľubom ich skorej klinickej adaptácie a využitia v rámci výrobných nemocníc.