Opracovanie súčiastok a obsluha strojov robotmi v podaní SCHUNK


Spoločnosť SCHUNK Intec, s. r. o., zorganizovala koncom novembra tohto roku technický seminár zameraný na dve témy. Prvou bolo opracovanie súčiastok robotom nástrojmi Material Removal Tools, ktoré môžu byť inštalované na robote alebo mimo robota. Sú určené na opracovanie (odihlenie, zrazenie hrany, brúsenie, leštenie) súčiastok, ako sú napr. obrobky po opracovaní na CNC stroji či plastové, hliníkové a liatinové odliatky, na leštenie karbónových dielov, brúsenie drevených dielov a pod. Druhou témou seminára bola obsluha CNC strojov robotmi.