Podmienky kontinuálneho progresu elektrotechniky – 20. storočie (4)


V predchádzajúcej časti seriálu sme uviedli výber dôležitých udalostí, ktoré formovali rozvoj elektrotechniky od začiatku 30. rokov do prvej polovici 20. storočia. Opísali sme vznik orientovanej elektrickej ocele pre výkonové elektrické stroje a transformátory, detekciu pohyblivých cieľov pomocou radaru, vznik TV vysielania, elektrónového mikroskopu, vynález xerografie, plošných spojov, konštrukciu prvého programovateľného elektronického počítača a objav kontaktového tranzistora.