Podmienky kontinuálneho progresu elektrotechniky – 20. storočie (5)


V predchádzajúcej časti seriálu je opísaný výber udalostí, ktoré vznikali od 50-tych do začiatku 70-tych rokov dvadsiateho storočia. Vytvorili sa magneticky tvrdé dielektriká a izolanty ako aj magnety na báze vzácnych zemín, vznikli amorfné magnetiká. Konštruovali sa počítače s magnetickými pamäťami a neskôr s pamäťami z integrovaných obvodov. Realizovali sa integrované obvody, lasery, mikroprocesory, zariadenia súvisiace s dobývaním vesmíru, retranslačné a navigačné satelity. Vznikli optické vlákna pre telekomunikácie a počítačové siete. Skonštruovali sa vysoko rýchlostné elektrifikované vlaky.