Rekvalifikácia uchádzačov o zamestnanie pre potreby trhu práce


Priemysel 4.0 sa postupne dostáva do všetkých oblastí ľudského života a uskutočňuje v ňom väčšie či menšie zmeny. Oblasť vzdelávania nie je výnimkou. Spoločnosť potrebuje nielen ľudí, ktorí budú nové technológie vytvárať, ale predovšetkým tých, ktorí ich budú vedieť používať. V tomto článku sa pokúsime zhrnúť naše skúsenosti z 15-ročného pôsobenia v segmente prípravy ľudských zdrojov pre trh práce z radov uchádzačov o zamestnanie.