STU spolupracuje na špičkovom výskume so zahraničnými partnermi


Výskumníci z STU spolupracujú na projekte Volume Automotive Composite Material Transformation (VACMT), ktorý je financovaný zo zdrojov EIT Manufacturing. V rámci projektu sú podporované spoločnosti pri výrobe komponentov elektrických vozidiel z kompozitných materiálov. Služby poskytované týmto spoločnostiam zahŕňajú návrh komponentu, overenie výrobného procesu v digitálnom priestore a vytvorenie obchodných modelov. Členmi konzorcia sú RISE (Švédsko), SUPSI (Švajčiarsko) a STU.