Tak ako je to s tým vzdelávaním, vedou a výskumom na Slovensku? (1)


Najúčinnejším nástrojom, ako pozdvihnúť úroveň spoločnosti, je zabezpečiť dostatočnú úroveň vzdelania pre čo najväčší počet jej členov. Na tomto konštatovaní sa už zhodlo množstvo múdrych ľudí naprieč rôznymi kultúrami či historickými obdobiami. O tom, v akom stave sa nachádza úroveň vzdelávania, vedy a výskumu na slovenských, najmä technicky zameraných vysokých školách a univerzitách, aké sú akútne problémy a aké riešenia sa ponúkajú, sme sa v exkluzívnom dvojdielnom rozhovore porozprávali s prof. Ing. Františkom Duchoňom, PhD., z Ústavu robotiky a kybernetiky, FEI STU v Bratislave, predsedom občianskeho združenia Národné centrum robotiky, a doc. Ing. Jánom Vachálkom, PhD., vedúcim oddelenia aplikovanej informatiky, robotiky a elektrotechniky v Ústave automatizácie, merania a aplikovanej informatiky SjF STU v Bratislave.