Vzniká nová slovenská platforma na podporu inteligentného priemyslu


V dňoch 18. až 20. októbra 2021 sa v Častej-Papierničke konalo historicky prvé stretnutie slovenských akademikov pôsobiacich v oblasti kybernetiky. Stretli sa s cieľom definovať jednotnú platformu na podporu inteligentného priemyslu v zmysle konceptu Priemysel 4.0 a konceptu celoživotného vzdelávania Inžinier 4.0. Vznik tejto platformy je reakciou na celospoločenský dopyt po adekvátnom partnerovi pri riešení otázok ohľadom inteligentného priemyslu. Akademická obec je dlhodobo lídrom v oblasti vzdelávania, výskumu a integrácie koncepcie inteligentného priemyslu. Preto sa ako legitímna javí ponuka, aby sa kreovaná platforma stala jednotným partnerom pre priemysel, vládne inštitúcie a tretí sektor nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.