Izbový regulátor RCC10 pre fan-coilové jednotky

Izbový regulátor RCC10 pre fan-coilové jednotky

  • Výrobca/krajina pôvodudod: Siemens
  • Dodávateľ: Siemens, s.r.o.
  • Dodacia lehota:
Stránka produktu
Frekvencia (Hz) 50 alebo 60
Krytie (IP) IP 30
Ovládací výstup 230 V AC
Rozsah nastavenia 8...30 °C
Vstupné napätie (V) 230 V AC +10/-15 %
Regulátory prostorové teploty RCC10 pre 2-rúrkové jednotky fan-coil; typické aplikačné oblasti sú regulácia priestorovej teploty v jednotlivých miestnostiach,ktoré sú vykurované alebo chladené 2-rúrkovými jednotkami fan-coil, pre 2-polohové riadenie ventilu a pre ovládanie 3-otáčkového ventilátora, vhodný je pre použitie v systémoch s automatickým prepínaním sekvencií vykurovania/chladenia a v systémoch s nepretržitou prevádzkou v sekvenciách vykurovania alebo chladenia
*Váš email:

Žiadny súvisiaci článok.