Izbový regulátor RCC60.1 pre fan-coilové jednotky

Izbový regulátor RCC60.1 pre fan-coilové jednotky

  • Výrobca/krajina pôvodudod: Siemens
  • Dodávateľ: Siemens, s.r.o.
  • Dodacia lehota:
Stránka produktu
Frekvencia (Hz) 50 alebo 60
Krytie (IP) IP 30
Ovládací výstup 230 V AC
Rozsah nastavenia 8...30 °C
Vstupné napätie (V) 230 V AC +10/-15 %
Regulátory prostorové teploty RCC60.1 pre 2-rúrkové vzduchové konvektory; typické aplikačné oblasti sú regulácia priestorovej teploty v jednotlivých miestnostiach, ktoré sú vykurované alebo chladené 2-rúrkovými vzduchovými konvektormi, pre 3-polohové riadenie servopohonu ventilu a pre ovládanie 3-otáčkového ventilátora, vhodný je pre použitie v systémoch s automatickým prepínaním sekvencií vykurovania/chladenia a v systémoch s nepretržitou prevádzkou v sekvenciách vykurovania alebo chladenia; regulátor disponuje spojitou PI- reguláciou, vstupom pre kontaktný prepínač pre diaľkové riadenie druhov prevádzky, funkciou na ochranu proti vlhkosti
*Váš email:

Žiadny súvisiaci článok.DRONTEX 2023, Piešťany
CEE Automotive Supply Chain 2023, Olomouc
Národné fórum produktivity 2023, Gbeľany