Izbový regulátor RDG100 s LCD-displejom pre fan-coilové jednotky

Izbový regulátor RDG100 s LCD-displejom pre fan-coilové jednotky

  • Výrobca/krajina pôvodudod: Siemens
  • Dodávateľ: Siemens, s.r.o.
  • Dodacia lehota:
Stránka produktu
Frekvencia (Hz) 50 alebo 60
Krytie (IP) IP 30
Ovládací výstup 230 V AC
Rozsah nastavenia ?
Vstupné napätie (V) 230 V AC +10/-15 %
Nástenný izbový termostat vhodný na použitie s nasledujúcimi systémami - konvektory s ventilátormi (fan-coilové jednotky) prostredníctvom 2-polohových alebo spojitých ovládacích výstupov, chladiace stropy/stropné vykurovanie (alebo vykurovacie telesá) prostredníctvom 2-polohových alebo spojitých ovládacích výstupov, tepelné čerpadlá s priamymi výparníkmi; regulátor má ovládacie výstupy ZAP/VYP, je 3-polohový alebo impulzný so šírkovou moduláciou
*Váš email:

Žiadny súvisiaci článok.Národné fórum produktivity 2023, Gbeľany
CEE Automotive Supply Chain 2023, Olomouc
DRONTEX 2023, Piešťany