Merací člen vonkajšej teploty QAC31...

Merací člen vonkajšej teploty QAC31...

  • Výrobca/krajina pôvodudod: Siemens
  • Dodávateľ: Siemens, s.r.o.
  • Dodacia lehota:
Stránka produktu
Napájacie napätie 24 V ~ ±20 % / 13,5...35 V js - podľa typu
Pracovný rozsah −50...+50 °C
Presnosť ±0,75 K (− 25...+25 °C), ± 0,9 K (− 50...+50 °C)
Výstupy 0...10 V js, 4...20 mA - podľa typu
Meracie členy s použitím v zariadeniach na vykurovanie, vetranie a klimatizáciu ako: • riadiaci snímač, pre reguláciu v závislosti od vonkajšej teploty • univerzálny snímač teploty, napr. pre optimalizáciu, zobrazovanie meranej hodnoty alebo pre pripojenie na riadiaci systém budovy • vysokokvalitný snímač, na snímanie teploty miestnosti v podnikateľských priestoroch
*Váš email:

Žiadny súvisiaci článok.DRONTEX 2023, Piešťany
Národné fórum produktivity 2023, Gbeľany
CEE Automotive Supply Chain 2023, Olomouc