Ponorný snímač teploty QAE30...

Ponorný snímač teploty QAE30...

  • Výrobca/krajina pôvodudod: Siemens
  • Dodávateľ: Siemens, s.r.o.
  • Dodacia lehota:
Stránka produktu
Napájacie napätie 7,5...30 V js
Pracovný rozsah − 50...+200 °C - podľa typu
Presnosť ± 0,3 K až ± 1 K z rozsahu merania - podľa typu
Výstupy pasívny alebo aktívny 4...20 mA - podľa typu
Snímače sa používajú na zachytenie teploty v tekutých alebo plynných formách média (napr. horúca voda) vo vykurovacích, vetracích a klimatizačných zariadeniach. Pracujú v spojení s automatizačnými, zobrazovacími a registračnými prístrojmi.
*Váš email:

Žiadny súvisiaci článok.IPA - USA TOUR 2024