Snímač vonkajšej teploty QAC...FW-T1G

Snímač vonkajšej teploty QAC...FW-T1G

  • Výrobca/krajina pôvodudod: Siemens
  • Dodávateľ: Siemens, s.r.o.
  • Dodacia lehota:
Stránka produktu
Napájacie napätie pasívny
Pracovný rozsah −50...+70 °C - podľa typu
Presnosť ± 0,3 až ± 3,6 K - podľa typu
Výstupy pasívny
*Váš email:

Žiadny súvisiaci článok.Fórum kvality 2024, Žilina