enef 2020, Banská Bystrica - odložené na neurčito

09.2.2021 - 10.2.2021 | Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica
Téma konferencie: „Čistá, bezpečná a efektívna energetika pre ľudí". 14. ročník Medzinárodnej konferencie "enef" nadväzuje na úspešnú históriu konania tohto podujatia, ktoré sa v dvojročnej periodicite organizuje na Slovensku už od roku 1994. Problematika energetickej efektívnosti a jej riešenia sa stali neoddeliteľnou súčasťou trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti.
enef 2020, Banská Bystrica - odložené na neurčito

Energetická efektívnosť zasahuje do všetkých oblastí nášho života, a jej neustále uplatňovanie vedie nielen k úsporám energie, ale významným podielom prispieva aj k zlepšovaniu životného prostredia. Nové poznatky, trendy a informácie, ktoré táto konferencia prináša, umožňujú jej účastníkom byť v neustálom kontakte so súčasným a perspektívnym dianím vo svete efektívneho využívania energie.

Organizátori veria, že ponúknutým programom 14. ročníka konferencie "enef" poskytnú účastníkom konferencie aktuálne informácie, ktoré budú umožňovať zabezpečenie efektívneho, trvalo udržateľného, spoľahlivého a bezpečného rozvoja energetickej infraštruktúry.

Tematické okruhy konferencie:

 • Plenárne zasadnutie
 • Energetická náročnosť v priemysle a možnosti jej znižovania
 • Energetická efektívnosť v osvetľovaní
 • Energetické služby - doba post-Eurostatová 
 • Efektívne priemyselné a občianske budovy
 • Alternatívne palivá pre dopravu
 • Alternatívne zdroje surovín a palív pre udržateľný rozvoj energetiky 
 • Slnečná energia a jej efektívne využitie v praxi

Záujemcovia, ktorí majú záujem zúčastniť sa 14. medzinárodnej konferencie ENEF 2020 ako prednášatelia, odošlite, prosím, prihlášku prednášky podľa pokynov vo formulári do 31. mája 2020.
Výzva na prípravu prednášky

Konferencia je určená pre široké spektrum účastníkov:

 • výrobcov, dodávateľov a odberateľov energie a energetických komodít
 • energetických manažérov a podnikateľov v oblasti energie
 • spoločnosti, ktoré sa zaoberajú energetickými službami
 • zástupcov štátnej správy a samosprávy
 • vlastníkov a správcov priemyselných, obchodných a bytových objektov

Firmy majú možnosť prezentovať sa aj formou výstavných expozícií, resp. výstavných stolíkov. Záujemcovia, kontaktujte, prosím, doleuvedené adresy.

Predseda organizačného výboru:
Miroslav Kučera, prezident ASENEM Bratislava
tel.: 00421 905 222 012
e-mail: kucera@zpoe.sk

Odborný garant:
Marian Rutšek, člen predstavenstva SK AEE Bratislava
tel.: 00421 905 509 302 e-mail: majorut@gmail.com

Organizačný garant:
Ján Mesík, Ján Mesík - MEEN, s.r.o., Banská Bystrica
tel.: 00421 48 414 3356, 421 903 560 342
e-mail: meen@meen.sk

www.enef.eu/2020