Slovenská kooperačná burza 2020 - ONLINE

21.10.2020, 9:00 | ONLINE
Prestížne medzinárodné podujatia Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu pod názvom Slovenská kooperačná burza (SKB) už 14 rokov spájajú slovenských a zahraničných podnikateľov. Konajú sa pravidelne na jar, ako odborné sprievodné podujatie Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre, a tiež na jeseň v Bratislave.
Slovenská kooperačná burza 2020 - ONLINE

V jeden deň a na jednom mieste poskytujú možnosť prostredníctvom vopred plánovaných bilaterálnych rozhovorov rozšíriť Váš biznis, získať kontakty a networkovať s potenciálnymi partnermi, zapojiť sa do diskusie s odborníkmi z praxe, zdieľať najnovšie informácie z vybraného odvetvia, následne aplikovať nové poznatky a tiež možnosť odprezentovať inovatívne nápady pred relevantným publikom. Neoddeliteľnou súčasťou je odborná panelová diskusia na vysokoaktuálne témy so špecialistami zo slovenských aj zahraničných spoločností, inštitúcií a štátu. Slovenská kooperačná burza sa stala relevantnou platformou spájajúcou akademickú obec, vedu, výskum, vývoj a firmy.

Viac informácií na stránke podujatia