Wu-chan, hlavné mesto čínskej provincie Hubei, odkiaľ sa vírus rozšíril, je známe ako automobilové mesto. Svoje podniky tam majú viacerí významní výrobcovia automobilov z celého sveta – General Motors, Honda, Nissan, Peugeot Group či Renault. V prvej polovici februára tohto roku sa predaj automobilov na čínskom trhu takmer úplne zastavil – klesol o 92 %. Výrobcovia ako Tesla a Volkswagen tiež prerušili výrobu vo svojich závodoch.

Akú úlohu v tomto nelichotivom ekonomickom scenári môže zohrať automatizácia a aký bude jej osud v nasledujúcom období?

Prenikanie automatizácie a robotiky do podnikov neprebieha postupne. Oveľa častejšie k tomu dochádza dávkovo najmä pri rôznych ekonomických otrasoch, keď sa ľudia stávajú pre firmy relatívne nákladnou položkou. Po pandémii koronavírusu sa dá očakávať, že niektoré pracovné miesta sa už neobnovia. Dôvodom môže byť, že výrobné podniky reštrukturalizujú svoje prevádzky a viac úloh zveria strojom, technológiám a menšiemu počtu pracovníkom s väčšími zručnosťami. Možno teda opäť stojíme pred érou zvyšovania podielu automatizácie a robotiky v rôznych odvetviach. Aj preto získavajú koncepcie ako Priemysel 4.0 opäť na aktuálnosti a opodstatnenosti. Môžu totiž pomôcť pri znižovaní negatívneho dosahu udalostí, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú človeka ako hlavnú pracovnú silu.