Ing. Anton Gérer


Bez robotov by automobilový priemysel nebol tam, kde je

22.5.2023
Príbeh prvého priemyselného robota Unimate je historicky známou vecou. No nedávno som sa v jednom zaujímavom dokumente dozvedel, že skutočne prvou inšpiráciou pre vznik priemyselných...

Vďaka technológiám budú sklady aj logistika odolnejšie a pružnejšie

19.4.2023
Viem, že nič neviem. Alebo teda viem, že toho ešte veľa neviem. Jedno aspoň tuším. Odvetvia logistiky, prepravy a skladového hospodárstva patria medzi tie, ktoré už pred nejakým tým rokom a...

Nie je (bezdrôtová) komunikácia ako komunikácia

15.3.2023
Komunikačná technológia piatej generácie, označovaná aj ako 5G, bude, pravdepodobne, prvou bezdrôtovou technológiou, ktorá má potenciál zásadným spôsobom zmeniť priemyselný sektor. V...

Cenný zdroj rozhodujúcich údajov

10.2.2023
Bez merania nie je riadenie. V politike, ekonomike ani priemysle. Práve v tej poslednej spomenutej oblasti je spoľahlivé a presné meranie mimoriadne dôležité pre kvalitu...

Aby nám v tomto roku nechýbala energia

23.1.2023
Verím, že to nebude žiaden prehrešok proti etikete, keď začnem tým, čo sa zvyčajne robí v prvých minútach prvého prvý. Aj keď už máme január takmer za sebou, dovolím si popriať vám do...

Zmeny

08.12.2022
Hádanka. Nepriestorové lineárne kontinuum, v ktorom sa udalosti dejú v zjavne nenávratnom poradí. Čo je to? Nuž veru, aj takto niekto zadefinoval čas. Čas je definovaný meraním. No ako...

Bez moderných technológií neexistuje moderné zdravotníctvo

16.11.2022
Zdravotníctvo prechádza v posledných rokoch zaťažkávacou skúškou. V tom slovenskom sa okrem výzvy vyrovnať sa s liečbou pacientov s koronavírusom a ďalšími ochoreniami a...

Nové technológie a prístupy môžu energetike pomôcť zvládnuť aktuálne výzvy

19.10.2022
S približne osemdesiat miliónmi kilometrov prenosových a distribučných vedení rozmiestnených po celom svete sú dnes elektrické siete chrbtovou kosťou bezpečných a spoľahlivých...

Smerujeme k robotickej spoločnosti

16.9.2022
Podľa viacerých štúdií zverejnených v tomto roku, ako aj zo zistení Medzinárodnej federácie robotiky (IFR) vyplýva, že robotika si za minulý rok pripísala ďalší rekord z...

Časy sa menia, na farme budúcnosti do videnia

12.8.2022
Voľakedy sa na pole chodilo za rána, za rosy, lebo vtedy sa vraj dobre kosí. Chlapi vyšli ešte ďaleko pred východom slnka, nakované kosy nabrúsili osličkou a už to svišťalo. Ako dobre...
Fórum kvality 2023

Ing. Anton Gérer

Ing. Anton Gérer

Ing. Anton Gérer
šéfredaktor ATP Journal

Počet článkov: 114

Autori

Ivan Balla (Implemetácia zásad EMC v bežnej praxi)

Richard Balogh (Pravda môže vyjsť draho)

Marek Baluška (Prečo vystavovať?)

Peter Bílik (Čo s preplneným skladom )

Branislav Bložon (Vývoj konceptu Priemysel 4.0 poháňajú vpred partnerstvá)

Jozef Bodiš (BI alebo UI?)

Vladimír Boďo (Viete, kam vás zaradili štatistici?)

Milan Čuj (Automatizácia a ľudia)

Dušan Dobrucký (Integrácia alebo čo do čoho integrovať)

Juraj Dudáš (Bezpilotné prostriedky, tzv. drony našli svoje miesto v priemysle)

František Duchoň (To už sa naozaj všetci zbláznili?)

Pavel Ďurčok (Svetlo na konci tunela)

Marián Eisele (Kupujme slovenské výrobky)

Miroslav Fikar (Slovenské univerzity v online priestore)

Tomáš Foltin (Zachráni nás automatizácia od neefektívnych procesov?)

Marián Galo (Informácie, informácie, informácie...)

Anton Gérer (Bez robotov by automobilový priemysel nebol tam, kde je)

Juraj Grenčík (Preventívna údržba a pandémia – súvislosti)

Libor Grenčík (Automatizácia a údržba v energetike)

Patrik Grznár (Aká môže byť inovačná cesta k prosperite?)

Miroslav Halecký (Nemocnice budované ako fabriky)

Michal Holec (Starostlivosť o výrobné zariadenia)

Jaroslav Holeček (Dozrel čas na zmenu)

Marián Hrica („Kto šetrí, má za tri.“)

František Janíček (Energetika je chrbticou celého hospodárstva)

Miroslav Joura (Čierna skrinka)

Ladislav Jurišica (Priemyselná informatika – vývoj vo vzdelávaní pre automatizáciu)

Martin Kele (Úspech je spojený so zvyšovaním pridanej hodnoty)

Ján Košturiak (Tabuľky a ľudia)

Ján Kováčik (Prispejme k inováciám v čase krízy)

Jim Lawton (Roboty obsluhujú stroje – zvládnutie nepríjemnej pravdy)

Zoltán Lovász (Chýba stredná generácia špecialistov)

Peter Magvaši (Nutnosť je matkou inovácií)

Michal Major (Zdravý sedliacky rozum)

Ladislav Major (Čo sa stane, ak...?)

Miroslav Mariaš (Energetická efektívnosť)

Ján Mikleš (O jednom nezmyselnom spore)

Miloš Milec (Koncepcia bezpečnostných obvodov strojov)

Vladimír Monček („Druhotné prínosy investícií“ – ešte raz)

Maroš Mudrák (Teória lievika)

Dušan Mudrončík (Zásadné systémové zmeny)

Ivan Murárik (Tesla by sa potešil)

David Oeters (Päť dôvodov na zber údajov z prevádzky v reálnom čase)

Nikolay Pankov (Približujeme sa k štandardizácii priemyselného internetu vecí)

Viera Peťková (Čo prinesie výmena generácií?)

Martin Pokorný (Bez merania...)

Rastislav Prelec (Dôveruj svojmu obchodníkovi?)

Ivan Raček (Všetko zlé je na niečo dobré…)

Karol Rástočný (Prispievajme k bezpečnosti)

Peter Ratkoš (Potrebujeme na Slovensku technické vzdelávanie?)

Jarkko Raty (Optimalizácia údržby ventilov na základe analýzy stavu)

Roman Richter (Stratégie, metódy a nástroje zlepšovania)

Ján Rofár (Inteligentné výrobné systémy)

Ján Sarnovský (Bitcoin – kybernetický systém)

Karsten Schneider (Pôsobivé zosieťovanie)

Patrick Schwarzkopf (Svetlá budúcnosť robotiky)

Christopher John Smith (UI a prediktívna údržba – výhoda, nie hrozba)

Sid Snitkin (WannaCry – lekcia pre priemyselné podniky)

Prabhu Soundarrajan (Internet vecí – z domu do priemyslu)

Pavol Stračár (Moderná systémová architektúra elektrodokumentácie)

Rastislav Šindolár (Kontexty plánovanej údržby)

Rastislav Šmidovič (Konferencie – áno alebo nie?)

Anton Štefánek (Industry 4.0)

Radoslav Štompf (Moderné technológie zvyšujú efektívnosť využitia OZE)

Vladimír Šucha (Tvorivosť už nie je len doménou ľudí)

Peter Tirinda (Ochrana a diagnostika strojov)

Vojtech Veselý (Aj vám chýbajú kvalifikované kádre?)

Matej Volek (Strčím prst do zeme… a?)

Vladimír Vránsky (Tak si tu žijeme/stavebníctvo)

Iveta Zolotová (Smart Industry, (r)evolúcie, emergencia a synergia)

Gabriel Zsilinszki (Môžeme si za nižšiu kvalitu dodávaných služieb a materiálov sami?)