Ing. Anton Gérer


Moderné zdravotníctvo využíva moderné technológie

16.11.2021
Zmeny a novinky v živote každého človeka predstavujú na začiatku často viac otáznikov ako odpovedí. Podobne je to aj s novými témami, ktoré pravidelne zaraďujeme do každoročne...

Témy na niekoľko jesení

18.10.2021
Boj o ozdravenie našej planéty ukázal v posledných mesiacoch svoju odvrátenú tvár. V záujme zelenšej, a teda voči prírode menej škodlivej výroby sa na trhu s cenou elektrickej energie...

O tom by sa dalo rozprávať aj dva dni

16.9.2021
Stalo sa mi to už viackrát. Keď som si dohodol stretnutie s odborníkom na niektorú z tém nášho edičného plánu, nebol som si istý, či „bude o čom“. Čím špecifickejšia téma, tým mala táto...

Je chybou neposunúť sa ďalej

19.8.2021
Umelá inteligencia (UI) a internet vecí (IoT) už nejaké obdobie spolupracujú v našom každodennom živote bez toho, aby sme si to vôbec všimli. Predstavte si napríklad Google mapy, Netflix,...

Čo keď to budete práve vy?

19.7.2021
Skôr ako sa do prostredia výrobných a spracovateľských prevádzok začali inštalovať siete, či už drôtové, alebo bezdrôtové, a zariadenia sa začali pripájať k internetu, boli priemyselné...

Polievka sa už začala variť

16.6.2021
Štandardne konzervatívna energetika je v poslednom období plná zmien – či už tých, ktoré uzreli za posledné dva-tri roky svetlo sveta, alebo tých, ktoré sa ešte len pripravujú a čakajú na...

Roboty sú bezpečnejšie, efektívnejšie a čoraz schopnejšie

16.5.2021
Počas predchádzajúcich desiatich rokov sa počet inštalácií priemyselných robotov strojnásobil. To sú údaje Medzinárodnej robotickej federácie, ktorá ich vyhodnocovala za roky 2010 – 2019....

Logistika s novými technológiami rozkvitne

14.4.2021
Pozor, príde kontrolná otázka. Poznáte 7S logistiky? Správny tovar v správnom množstve, správnej kvalite, správnom čase, na správnom mieste, v správnom stave a správnej cene. Logistika sa...

Potenciál 5G v priemysle

16.3.2021
Vo februárovom editoriáli som spomínal rozdelenie spoločností podľa úrovne nasadenia moderných technológií a nástrojov digitalizácie. Boli medzi nimi nováčikovia, nasledovníci či...

Ste nováčik, inovátor alebo šampión?

16.2.2021
Spoločnosti z oblasti ropného a plynárenského priemyslu čelili pred začiatkom pandémie COVID-19 impozantným výzvam z hľadiska ich efektívnosti, udržateľnosti a ziskovosti. V dôsledku...
ATP Journal - MEDIAINFO 2022

Ing. Anton Gérer

Ing. Anton Gérer

Ing. Anton Gérer
šéfredaktor ATP Journal

Počet článkov: 10

Autori

Ivan Balla (Implemetácia zásad EMC v bežnej praxi)

Richard Balogh (Pravda môže vyjsť draho)

Marek Baluška (Prečo vystavovať?)

Peter Bílik (Čo s preplneným skladom )

Branislav Bložon (Vývoj konceptu Priemysel 4.0 poháňajú vpred partnerstvá)

Vladimír Boďo (Viete, kam vás zaradili štatistici?)

Milan Čuj (Automatizácia a ľudia)

Dušan Dobrucký (Integrácia alebo čo do čoho integrovať)

Juraj Dudáš (Bezpilotné prostriedky, tzv. drony našli svoje miesto v priemysle)

František Duchoň (Slovensko (ne)spolupracuje)

Pavel Ďurčok (Svetlo na konci tunela)

Marián Eisele (Kupujme slovenské výrobky)

Miroslav Fikar (Slovenské univerzity v online priestore)

Tomáš Foltin (Zachráni nás automatizácia od neefektívnych procesov?)

Marián Galo (Informácie, informácie, informácie...)

Anton Gérer (Moderné zdravotníctvo využíva moderné technológie)

Libor Grenčík (Automatizácia a údržba v energetike)

Juraj Grenčík (Preventívna údržba a pandémia – súvislosti)

Miroslav Halecký (Nemocnice budované ako fabriky)

Michal Holec (Starostlivosť o výrobné zariadenia)

Jaroslav Holeček (Dozrel čas na zmenu)

Marián Hrica („Kto šetrí, má za tri.“)

František Janíček (Energetika je chrbticou celého hospodárstva)

Miroslav Joura (Čierna skrinka)

Ladislav Jurišica (Priemyselná informatika – vývoj vo vzdelávaní pre automatizáciu)

Martin Kele (Úspech je spojený so zvyšovaním pridanej hodnoty)

Ján Košturiak (Železo a betón)

Ján Kováčik (Prispejme k inováciám v čase krízy)

Jim Lawton (Roboty obsluhujú stroje – zvládnutie nepríjemnej pravdy)

Zoltán Lovász (Chýba stredná generácia špecialistov)

Peter Magvaši (Nutnosť je matkou inovácií)

Ladislav Major (Čo sa stane, ak...?)

Miroslav Mariaš (Energetická efektívnosť)

Ján Mikleš (O jednom nezmyselnom spore)

Miloš Milec (Koncepcia bezpečnostných obvodov strojov)

Vladimír Monček („Druhotné prínosy investícií“ – ešte raz)

Maroš Mudrák (Teória lievika)

Dušan Mudrončík (Zásadné systémové zmeny)

Ivan Murárik (Tesla by sa potešil)

David Oeters (Päť dôvodov na zber údajov z prevádzky v reálnom čase)

Nikolay Pankov (Približujeme sa k štandardizácii priemyselného internetu vecí)

Viera Peťková (Čo prinesie výmena generácií?)

Martin Pokorný (Bez merania...)

Rastislav Prelec (Dôveruj svojmu obchodníkovi?)

Ivan Raček (Všetko zlé je na niečo dobré…)

Karol Rástočný (Prispievajme k bezpečnosti)

Peter Ratkoš (Potrebujeme na Slovensku technické vzdelávanie?)

Jarkko Raty (Optimalizácia údržby ventilov na základe analýzy stavu)

Roman Richter (Stratégie, metódy a nástroje zlepšovania)

Ján Rofár (Inteligentné výrobné systémy)

Ján Sarnovský (Bitcoin – kybernetický systém)

Karsten Schneider (Pôsobivé zosieťovanie)

Patrick Schwarzkopf (Svetlá budúcnosť robotiky)

Christopher John Smith (UI a prediktívna údržba – výhoda, nie hrozba)

Sid Snitkin (WannaCry – lekcia pre priemyselné podniky)

Prabhu Soundarrajan (Internet vecí – z domu do priemyslu)

Pavol Stračár (Moderná systémová architektúra elektrodokumentácie)

Rastislav Šindolár (Kontexty plánovanej údržby)

Rastislav Šmidovič (Konferencie – áno alebo nie?)

Anton Štefánek (Industry 4.0)

Radoslav Štompf (Moderné technológie zvyšujú efektívnosť využitia OZE)

Peter Tirinda (Ochrana a diagnostika strojov)

Vojtech Veselý (Aj vám chýbajú kvalifikované kádre?)

Matej Volek (Strčím prst do zeme… a?)

Vladimír Vránsky (Tak si tu žijeme/stavebníctvo)

Iveta Zolotová (Smart Industry, (r)evolúcie, emergencia a synergia)

Gabriel Zsilinszki (Môžeme si za nižšiu kvalitu dodávaných služieb a materiálov sami?)