Ing. Anton Gérer


Zásadné zmeny v zabezpečení surovín aj vo využívaných technológiách

12.5.2022
Globálny automobilový priemysel už viac ako rok zápasí s katastrofálnym nedostatkom počítačových čipov a iných životne dôležitých súčiastok, ktoré znížili produkciu a spomalili dodávky,...

Aj netrpezlivosť môže byť motorom pokroku

20.4.2022
Zamysleli ste sa už niekedy nad tým, odkiaľ pochádzajú veci okolo nás? Všetka tá elektronika, oblečenie, potraviny, nábytok, autá a pod.? Produkty sa k nám, spotrebiteľom, dostávajú...

Manažment energií je témou dňa

15.3.2022
Koľko energie, ktorú platíte každý mesiac, sa spotrebuje skutočne efektívne? Podľa odborných štúdií to môže byť menej ako polovica, pričom zvyšok uniká cez netesné vzduchové kompresory,...

Bezpečnosť má čoraz vyššiu prioritu

14.2.2022
Máte obavy o bezpečnosť vo vašom podniku? Potenciálne nebezpečenstvá sú rozmanité a ovplyvňujú každú organizáciu – bez ohľadu na to, či ide o veľkú korporáciu, stredne veľký podnik alebo...

Odpad nepatrí na skládky, je lepšie energeticky ho zhodnotiť

20.1.2022
V januárovom vydaní mi nedá začať inak ako prianím – do začatého roka vám všetkým prajem hlavne veľa zdravia, aby sa nám opäť vrátil optimizmus, pohoda a dôvod na radosť – v práci aj v...

Mohol by som, ale nebudem…

16.12.2021
V poslednom tohtoročnom editoriáli by som mohol napísať dlhšiu úvahu o stavebníctve a moderných technológiách, ktoré sú jednou z hlavných tém tohto vydania. No nebudem. Znižovaniu uhlíkovej...

Moderné zdravotníctvo využíva moderné technológie

16.11.2021
Zmeny a novinky v živote každého človeka predstavujú na začiatku často viac otáznikov ako odpovedí. Podobne je to aj s novými témami, ktoré pravidelne zaraďujeme do každoročne...

Témy na niekoľko jesení

18.10.2021
Boj o ozdravenie našej planéty ukázal v posledných mesiacoch svoju odvrátenú tvár. V záujme zelenšej, a teda voči prírode menej škodlivej výroby sa na trhu s cenou elektrickej energie...

O tom by sa dalo rozprávať aj dva dni

16.9.2021
Stalo sa mi to už viackrát. Keď som si dohodol stretnutie s odborníkom na niektorú z tém nášho edičného plánu, nebol som si istý, či „bude o čom“. Čím špecifickejšia téma, tým mala táto...

Je chybou neposunúť sa ďalej

19.8.2021
Umelá inteligencia (UI) a internet vecí (IoT) už nejaké obdobie spolupracujú v našom každodennom živote bez toho, aby sme si to vôbec všimli. Predstavte si napríklad Google mapy, Netflix,...

Ing. Anton Gérer

Ing. Anton Gérer

Ing. Anton Gérer
šéfredaktor ATP Journal

Počet článkov: 102

Autori

Ivan Balla (Implemetácia zásad EMC v bežnej praxi)

Richard Balogh (Pravda môže vyjsť draho)

Marek Baluška (Prečo vystavovať?)

Peter Bílik (Čo s preplneným skladom )

Branislav Bložon (Vývoj konceptu Priemysel 4.0 poháňajú vpred partnerstvá)

Jozef Bodiš (Prekonanie technickej alebo vývojovej neurčitosti)

Vladimír Boďo (Viete, kam vás zaradili štatistici?)

Milan Čuj (Automatizácia a ľudia)

Dušan Dobrucký (Integrácia alebo čo do čoho integrovať)

Juraj Dudáš (Bezpilotné prostriedky, tzv. drony našli svoje miesto v priemysle)

František Duchoň (Slovensko (ne)spolupracuje)

Pavel Ďurčok (Svetlo na konci tunela)

Marián Eisele (Kupujme slovenské výrobky)

Miroslav Fikar (Slovenské univerzity v online priestore)

Tomáš Foltin (Zachráni nás automatizácia od neefektívnych procesov?)

Marián Galo (Informácie, informácie, informácie...)

Anton Gérer (Zásadné zmeny v zabezpečení surovín aj vo využívaných technológiách)

Libor Grenčík (Automatizácia a údržba v energetike)

Juraj Grenčík (Preventívna údržba a pandémia – súvislosti)

Miroslav Halecký (Nemocnice budované ako fabriky)

Michal Holec (Starostlivosť o výrobné zariadenia)

Jaroslav Holeček (Dozrel čas na zmenu)

Marián Hrica („Kto šetrí, má za tri.“)

František Janíček (Energetika je chrbticou celého hospodárstva)

Miroslav Joura (Čierna skrinka)

Ladislav Jurišica (Priemyselná informatika – vývoj vo vzdelávaní pre automatizáciu)

Martin Kele (Úspech je spojený so zvyšovaním pridanej hodnoty)

Ján Košturiak (Flow)

Ján Kováčik (Prispejme k inováciám v čase krízy)

Jim Lawton (Roboty obsluhujú stroje – zvládnutie nepríjemnej pravdy)

Zoltán Lovász (Chýba stredná generácia špecialistov)

Peter Magvaši (Nutnosť je matkou inovácií)

Ladislav Major (Čo sa stane, ak...?)

Miroslav Mariaš (Energetická efektívnosť)

Ján Mikleš (O jednom nezmyselnom spore)

Miloš Milec (Koncepcia bezpečnostných obvodov strojov)

Vladimír Monček („Druhotné prínosy investícií“ – ešte raz)

Maroš Mudrák (Teória lievika)

Dušan Mudrončík (Zásadné systémové zmeny)

Ivan Murárik (Tesla by sa potešil)

David Oeters (Päť dôvodov na zber údajov z prevádzky v reálnom čase)

Nikolay Pankov (Približujeme sa k štandardizácii priemyselného internetu vecí)

Viera Peťková (Čo prinesie výmena generácií?)

Martin Pokorný (Bez merania...)

Rastislav Prelec (Dôveruj svojmu obchodníkovi?)

Ivan Raček (Všetko zlé je na niečo dobré…)

Karol Rástočný (Prispievajme k bezpečnosti)

Peter Ratkoš (Potrebujeme na Slovensku technické vzdelávanie?)

Jarkko Raty (Optimalizácia údržby ventilov na základe analýzy stavu)

Roman Richter (Stratégie, metódy a nástroje zlepšovania)

Ján Rofár (Inteligentné výrobné systémy)

Ján Sarnovský (Bitcoin – kybernetický systém)

Karsten Schneider (Pôsobivé zosieťovanie)

Patrick Schwarzkopf (Svetlá budúcnosť robotiky)

Christopher John Smith (UI a prediktívna údržba – výhoda, nie hrozba)

Sid Snitkin (WannaCry – lekcia pre priemyselné podniky)

Prabhu Soundarrajan (Internet vecí – z domu do priemyslu)

Pavol Stračár (Moderná systémová architektúra elektrodokumentácie)

Rastislav Šindolár (Kontexty plánovanej údržby)

Rastislav Šmidovič (Konferencie – áno alebo nie?)

Anton Štefánek (Industry 4.0)

Radoslav Štompf (Moderné technológie zvyšujú efektívnosť využitia OZE)

Vladimír Šucha (Oberú nás technológie o schopnosť rozlišovať medzi reálnym a virtuálnym?)

Peter Tirinda (Ochrana a diagnostika strojov)

Vojtech Veselý (Aj vám chýbajú kvalifikované kádre?)

Matej Volek (Strčím prst do zeme… a?)

Vladimír Vránsky (Tak si tu žijeme/stavebníctvo)

Iveta Zolotová (Smart Industry, (r)evolúcie, emergencia a synergia)

Gabriel Zsilinszki (Môžeme si za nižšiu kvalitu dodávaných služieb a materiálov sami?)