Ing. Anton Gérer


Čo keď to budete práve vy?

19.7.2021
Skôr ako sa do prostredia výrobných a spracovateľských prevádzok začali inštalovať siete, či už drôtové, alebo bezdrôtové, a zariadenia sa začali pripájať k internetu, boli priemyselné...

Polievka sa už začala variť

16.6.2021
Štandardne konzervatívna energetika je v poslednom období plná zmien – či už tých, ktoré uzreli za posledné dva-tri roky svetlo sveta, alebo tých, ktoré sa ešte len pripravujú a čakajú na...

Roboty sú bezpečnejšie, efektívnejšie a čoraz schopnejšie

16.5.2021
Počas predchádzajúcich desiatich rokov sa počet inštalácií priemyselných robotov strojnásobil. To sú údaje Medzinárodnej robotickej federácie, ktorá ich vyhodnocovala za roky 2010 – 2019....

Logistika s novými technológiami rozkvitne

14.4.2021
Pozor, príde kontrolná otázka. Poznáte 7S logistiky? Správny tovar v správnom množstve, správnej kvalite, správnom čase, na správnom mieste, v správnom stave a správnej cene. Logistika sa...

Potenciál 5G v priemysle

16.3.2021
Vo februárovom editoriáli som spomínal rozdelenie spoločností podľa úrovne nasadenia moderných technológií a nástrojov digitalizácie. Boli medzi nimi nováčikovia, nasledovníci či...

Ste nováčik, inovátor alebo šampión?

16.2.2021
Spoločnosti z oblasti ropného a plynárenského priemyslu čelili pred začiatkom pandémie COVID-19 impozantným výzvam z hľadiska ich efektívnosti, udržateľnosti a ziskovosti. V dôsledku...

Ľady sa hýbu

23.1.2021
Aj keď od Silvestra už nejaká tá voda ubehla a spadla nejaká ta vločka, dovolím si popriať vám do tohto roku hlavne zdravie, pohodu, radosť a pozitívnu len energiu a negatívne len...

Iný

11.12.2020
Bol iný. Čakali sme všeličo, ale toto asi len málokto. Na generácie, ktoré boli pred nami a zažili už všeličo, pozeráme s úctou, obdivom, často ako na hrdinov, tých, ktorí to nemali v...

Výrobná inteligencia zlepšuje prevádzky v reálnom čase

18.11.2020
Valí sa na nás plnou silou. Teraz nemám na mysli koronavírus, ale lavínu údajov. Tých, ktoré sa už teraz generujú vo výrobných prevádzkach, je viac, ako dokážeme využiť. A bude ich ešte...

Nové technológie prinášajú úžitok prevádzkovateľom elektrizačných sústav

25.10.2020
Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) sa napriek medziročnému zníženiu celkových výdavkov o 7 % podarilo minulý rok v oblasti prenosových sústav opäť pokročiť...

Ing. Anton Gérer

Ing. Anton Gérer

Ing. Anton Gérer
šéfredaktor ATP Journal

Počet článkov: 10

Autori

Ivan Balla (Implemetácia zásad EMC v bežnej praxi)

Richard Balogh (Pravda môže vyjsť draho)

Marek Baluška (Prečo vystavovať?)

Peter Bílik (Čo s preplneným skladom )

Branislav Bložon (Vývoj konceptu Priemysel 4.0 poháňajú vpred partnerstvá)

Vladimír Boďo (Viete, kam vás zaradili štatistici?)

Milan Čuj (Automatizácia a ľudia)

Dušan Dobrucký (Integrácia alebo čo do čoho integrovať)

Juraj Dudáš (Bezpilotné prostriedky, tzv. drony našli svoje miesto v priemysle)

František Duchoň (Slovensko (ne)spolupracuje)

Pavel Ďurčok (Svetlo na konci tunela)

Marián Eisele (Kupujme slovenské výrobky)

Miroslav Fikar (Slovenské univerzity v online priestore)

Tomáš Foltin (Zachráni nás automatizácia od neefektívnych procesov?)

Marián Galo (Informácie, informácie, informácie...)

Anton Gérer (Čo keď to budete práve vy?)

Libor Grenčík (Automatizácia a údržba v energetike)

Juraj Grenčík (Preventívna údržba a pandémia – súvislosti)

Michal Holec (Starostlivosť o výrobné zariadenia)

Jaroslav Holeček (Dozrel čas na zmenu)

Marián Hrica („Kto šetrí, má za tri.“)

František Janíček (Energetika je chrbticou celého hospodárstva)

Miroslav Joura (Čierna skrinka)

Ladislav Jurišica (Priemyselná informatika – vývoj vo vzdelávaní pre automatizáciu)

Martin Kele (Úspech je spojený so zvyšovaním pridanej hodnoty)

Ján Košturiak („Réžisti“)

Ján Kováčik (Prispejme k inováciám v čase krízy)

Jim Lawton (Roboty obsluhujú stroje – zvládnutie nepríjemnej pravdy)

Zoltán Lovász (Chýba stredná generácia špecialistov)

Peter Magvaši (Nutnosť je matkou inovácií)

Ladislav Major (Čo sa stane, ak...?)

Miroslav Mariaš (Energetická efektívnosť)

Ján Mikleš (O jednom nezmyselnom spore)

Miloš Milec (Koncepcia bezpečnostných obvodov strojov)

Vladimír Monček („Druhotné prínosy investícií“ – ešte raz)

Maroš Mudrák (Teória lievika)

Dušan Mudrončík (Zásadné systémové zmeny)

Ivan Murárik (Tesla by sa potešil)

David Oeters (Päť dôvodov na zber údajov z prevádzky v reálnom čase)

Nikolay Pankov (Približujeme sa k štandardizácii priemyselného internetu vecí)

Viera Peťková (Čo prinesie výmena generácií?)

Martin Pokorný (Bez merania...)

Rastislav Prelec (Dôveruj svojmu obchodníkovi?)

Ivan Raček (Všetko zlé je na niečo dobré…)

Karol Rástočný (Prispievajme k bezpečnosti)

Peter Ratkoš (Potrebujeme na Slovensku technické vzdelávanie?)

Jarkko Raty (Optimalizácia údržby ventilov na základe analýzy stavu)

Roman Richter (Stratégie, metódy a nástroje zlepšovania)

Ján Rofár (Inteligentné výrobné systémy)

Ján Sarnovský (Bitcoin – kybernetický systém)

Karsten Schneider (Pôsobivé zosieťovanie)

Patrick Schwarzkopf (Svetlá budúcnosť robotiky)

Sid Snitkin (WannaCry – lekcia pre priemyselné podniky)

Prabhu Soundarrajan (Internet vecí – z domu do priemyslu)

Pavol Stračár (Moderná systémová architektúra elektrodokumentácie)

Rastislav Šindolár (Kontexty plánovanej údržby)

Rastislav Šmidovič (Konferencie – áno alebo nie?)

Anton Štefánek (Industry 4.0)

Radoslav Štompf (Moderné technológie zvyšujú efektívnosť využitia OZE)

Peter Tirinda (Ochrana a diagnostika strojov)

Vojtech Veselý (Aj vám chýbajú kvalifikované kádre?)

Vladimír Vránsky (Tak si tu žijeme/stavebníctvo)

Iveta Zolotová (Smart Industry, (r)evolúcie, emergencia a synergia)

Gabriel Zsilinszki (Môžeme si za nižšiu kvalitu dodávaných služieb a materiálov sami?)