Ing. Anton Gérer


Ste nováčik, inovátor alebo šampión?

16.2.2021
Spoločnosti z oblasti ropného a plynárenského priemyslu čelili pred začiatkom pandémie COVID-19 impozantným výzvam z hľadiska ich efektívnosti, udržateľnosti a ziskovosti. V dôsledku...

Ľady sa hýbu

23.1.2021
Aj keď od Silvestra už nejaká tá voda ubehla a spadla nejaká ta vločka, dovolím si popriať vám do tohto roku hlavne zdravie, pohodu, radosť a pozitívnu len energiu a negatívne len...

Iný

11.12.2020
Bol iný. Čakali sme všeličo, ale toto asi len málokto. Na generácie, ktoré boli pred nami a zažili už všeličo, pozeráme s úctou, obdivom, často ako na hrdinov, tých, ktorí to nemali v...

Výrobná inteligencia zlepšuje prevádzky v reálnom čase

18.11.2020
Valí sa na nás plnou silou. Teraz nemám na mysli koronavírus, ale lavínu údajov. Tých, ktoré sa už teraz generujú vo výrobných prevádzkach, je viac, ako dokážeme využiť. A bude ich ešte...

Nové technológie prinášajú úžitok prevádzkovateľom elektrizačných sústav

25.10.2020
Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) sa napriek medziročnému zníženiu celkových výdavkov o 7 % podarilo minulý rok v oblasti prenosových sústav opäť pokročiť...

Vidieť nové možnosti strojového videnia

18.9.2020
Rýchlosť zmien v spoločnosti je priamo úmerná vzniku nových technológií a ich širokému prijatiu. V nasledujúcich rokoch sa tempo technologických inovácií pravdepodobne tak zrýchli, že...

Priemyselné armatúry stoja za pozornosť

18.8.2020
Aby podniky dokázali premeniť investície na výnosy, musia znižovať náklady na vstupoch, pri spotrebe materiálu a generovaní nepodarkov a zvyšovať účinnosť a produktivitu svojich...

Kým sa vyvinie digitálna vakcína, vírusy sa budú šíriť aj v kyberpriestore

12.7.2020
Ak možno veriť palcovým titulkom na hlavných stránkach viacerých ekonomických a odborných médií, tak presun práce z kancelárií do domáceho prostredia nebude len prechodným javom...

IIoT môže pomôcť vodným elektrárňam pri riešení aktuálnych výziev

11.6.2020
Tento rok sa na svete postaví menej zariadení vyrábajúcich elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov (OZE) ako v minulom roku. Vyplýva to z aktuálne publikovanej analýzy Medzinárodnej...

Dôvod rozmýšľať nad vyšším podielom automatizácie

19.5.2020
Odborníci začínajú hovoriť o svete pred koronavírusom a po ňom. V moderných dejinách sa zvolilo podobné označenie v súvislosti s druhou svetovou vojnou či pádom železnej opony – tiež sa...

Ing. Anton Gérer

Ing. Anton Gérer

Ing. Anton Gérer
šéfredaktor ATP Journal

Počet článkov: 10

Autori

Ivan Balla (Implemetácia zásad EMC v bežnej praxi)

Richard Balogh (Pravda môže vyjsť draho)

Marek Baluška (Prečo vystavovať?)

Peter Bílik (Čo s preplneným skladom )

Branislav Bložon (Vývoj konceptu Priemysel 4.0 poháňajú vpred partnerstvá)

Vladimír Boďo (Viete, kam vás zaradili štatistici?)

Milan Čuj (Automatizácia a ľudia)

Dušan Dobrucký (Integrácia alebo čo do čoho integrovať)

Juraj Dudáš (Bezpilotné prostriedky, tzv. drony našli svoje miesto v priemysle)

František Duchoň (Invencia, inovácia, integrácia)

Pavel Ďurčok (Svetlo na konci tunela)

Marián Eisele (Kupujme slovenské výrobky)

Miroslav Fikar (Slovenské univerzity v online priestore)

Marián Galo (Informácie, informácie, informácie...)

Anton Gérer (Ste nováčik, inovátor alebo šampión?)

Libor Grenčík (Automatizácia a údržba v energetike)

Juraj Grenčík (Preventívna údržba a pandémia – súvislosti)

Michal Holec (Starostlivosť o výrobné zariadenia)

Jaroslav Holeček (Dozrel čas na zmenu)

Marián Hrica („Kto šetrí, má za tri.“)

František Janíček (Energetika je chrbticou celého hospodárstva)

Miroslav Joura (Čierna skrinka)

Ladislav Jurišica (Priemyselná informatika – vývoj vo vzdelávaní pre automatizáciu)

Martin Kele (Úspech je spojený so zvyšovaním pridanej hodnoty)

Ján Košturiak (Najlepšia inovácia)

Ján Kováčik (Prispejme k inováciám v čase krízy)

Jim Lawton (Roboty obsluhujú stroje – zvládnutie nepríjemnej pravdy)

Zoltán Lovász (Chýba stredná generácia špecialistov)

Peter Magvaši (Nutnosť je matkou inovácií)

Ladislav Major (Čo sa stane, ak...?)

Miroslav Mariaš (Energetická efektívnosť)

Ján Mikleš (O jednom nezmyselnom spore)

Miloš Milec (Koncepcia bezpečnostných obvodov strojov)

Vladimír Monček („Druhotné prínosy investícií“ – ešte raz)

Dušan Mudrončík (Zásadné systémové zmeny)

Ivan Murárik (Tesla by sa potešil)

David Oeters (Päť dôvodov na zber údajov z prevádzky v reálnom čase)

Nikolay Pankov (Približujeme sa k štandardizácii priemyselného internetu vecí)

Viera Peťková (Čo prinesie výmena generácií?)

Martin Pokorný (Bez merania...)

Rastislav Prelec (Dôveruj svojmu obchodníkovi?)

Ivan Raček (Všetko zlé je na niečo dobré…)

Karol Rástočný (Prispievajme k bezpečnosti)

Peter Ratkoš (Potrebujeme na Slovensku technické vzdelávanie?)

Jarkko Raty (Optimalizácia údržby ventilov na základe analýzy stavu)

Roman Richter (Stratégie, metódy a nástroje zlepšovania)

Ján Rofár (Inteligentné výrobné systémy)

Ján Sarnovský (Bitcoin – kybernetický systém)

Karsten Schneider (Pôsobivé zosieťovanie)

Patrick Schwarzkopf (Svetlá budúcnosť robotiky)

Sid Snitkin (WannaCry – lekcia pre priemyselné podniky)

Prabhu Soundarrajan (Internet vecí – z domu do priemyslu)

Pavol Stračár (Moderná systémová architektúra elektrodokumentácie)

Rastislav Šindolár (Kontexty plánovanej údržby)

Rastislav Šmidovič (Konferencie – áno alebo nie?)

Anton Štefánek (Industry 4.0)

Radoslav Štompf (Moderné technológie zvyšujú efektívnosť využitia OZE)

Peter Tirinda (Ochrana a diagnostika strojov)

Vojtech Veselý (Aj vám chýbajú kvalifikované kádre?)

Vladimír Vránsky (Tak si tu žijeme/stavebníctvo)

Iveta Zolotová (Smart Industry, (r)evolúcie, emergencia a synergia)

Gabriel Zsilinszki (Môžeme si za nižšiu kvalitu dodávaných služieb a materiálov sami?)