Ing. Anton Gérer


Bez nových technológií by sme o novej energetike nehovorili

13.6.2024
Nepoľavuje. Stále je témou dňa. Len málo je takých, ako ona. Za posledných viac ako dvesto rokov menila tvár toho, ako žijeme, ako podnikáme, menila ekonomiku aj politiku. Hovorím o...

Zmena? Radikálna!

24.5.2024
O budúcnosti automobilového priemyslu sa aktuálne vedú rozsiahle polemiky. A keďže je to nielen jedna z ťažiskových tém nášho májového vydania, ale aj diskusií odborníkov, samotných...

Logistika a riadenie skladov potrebujú zlepšiť „viditeľnosť“

24.4.2024
Úspech takmer všetkých podnikateľských subjektov závisí vo veľkej miere od efektívnych systémov riadenia dodávateľského reťazca. Preto je pre spoločnosti nevyhnutné zefektívniť procesy...

Zorientovať sa v možnostiach sa oplatí

25.3.2024
Keď som sa pri príprave tohto vydania rozprával s jedným mojím priateľom o tom, či nevie o nejakej zaujímavej aplikácii tzv. robotov SCARA na Slovensku, tak sa zamyslel a povedal: „Máme ich...

Výzvy aj príležitosti

15.2.2024
V ropnom a plynárenskom priemysle sa za desaťročia činnosti vytvorilo enormné množstvo informácií, ktoré by v súčasnosti zniesli moderné označenie „rozsiahle údaje“. Aby tieto odvetvia...

Tradične aj po novom

29.1.2024
Mám rád tradície. Je v nich čaro opakujúcej sa radosti. Tradične, ako vždy v tomto čase vám do začatého roku prajem zdravie a veľa dobrých rozhodnutí v osobnom aj pracovnom živote. A...

Príchody a odchody

19.12.2023
Vždy si tak hovorím, že na ten posledný editoriál sa teším. To už klopú na dvere Vianoce, bude o čom. A keď mám začať písať, nie a nie to prísť. Myšlienka. Tá správna. V hlave ich víri...

Moderné technológie už teraz zásadne menia zdravotnú starostlivosť

15.11.2023
Ľudová múdrosť hovorí, že všetko zlé je na niečo dobré. Tak to bolo aj s pandémiou COVID-19. Veľa bolesti a ľudských tragédií na jednej strane a nové skúsenosti štátnych...

Byť dobre informovaný

24.10.2023
Byť dobre informovaný je jednou zo základných priorít každého, kto o niečom rozhoduje, kto má za niečo zodpovednosť. Byť dobre informovaný v dnešnom rýchlo sa meniacom svete je takmer...

Robotika, drony aj priemyselné metaverzum

21.9.2023
Každý mesiac mám dilemu. Ktoré „dieťa“ uprednostniť? Tie úvodzovky majú hovoriť o tom, že tými deťmi sú naše témy v edičnom pláne. Každé z nich si zasluhuje pozornosť a pritom o všetkých by...

Ing. Anton Gérer

Ing. Anton Gérer

Ing. Anton Gérer
šéfredaktor ATP Journal

Počet článkov: 127

Autori

Ivan Balla (Implemetácia zásad EMC v bežnej praxi)

Richard Balogh (Pravda môže vyjsť draho)

Marek Baluška (Prečo vystavovať?)

Peter Bílik (Čo s preplneným skladom )

Branislav Bložon (Vývoj konceptu Priemysel 4.0 poháňajú vpred partnerstvá)

Jozef Bodiš (Čas na alternatívne riešenia)

Vladimír Boďo (Viete, kam vás zaradili štatistici?)

Milan Čuj (Automatizácia a ľudia)

Dušan Dobrucký (Integrácia alebo čo do čoho integrovať)

Juraj Dudáš (Bezpilotné prostriedky, tzv. drony našli svoje miesto v priemysle)

František Duchoň (Exodus)

Pavel Ďurčok (Svetlo na konci tunela)

Marián Eisele (Kupujme slovenské výrobky)

Miroslav Fikar (Slovenské univerzity v online priestore)

Tomáš Foltin (Zachráni nás automatizácia od neefektívnych procesov?)

Marián Galo (Informácie, informácie, informácie...)

Anton Gérer (Bez nových technológií by sme o novej energetike nehovorili)

Libor Grenčík (Automatizácia a údržba v energetike)

Juraj Grenčík (Preventívna údržba a pandémia – súvislosti)

Patrik Grznár (Aká môže byť inovačná cesta k prosperite?)

Miroslav Halecký (Nemocnice budované ako fabriky)

Ľudovít Harnoš

Michal Holec (Starostlivosť o výrobné zariadenia)

Jaroslav Holeček (Dozrel čas na zmenu)

Marián Hrica („Kto šetrí, má za tri.“)

František Janíček (Energetika je chrbticou celého hospodárstva)

Miroslav Joura (Čierna skrinka)

Ladislav Jurišica (Priemyselná informatika – vývoj vo vzdelávaní pre automatizáciu)

Martin Kele (Úspech je spojený so zvyšovaním pridanej hodnoty)

Ján Košturiak (Tabuľky a ľudia)

Ján Kováčik (Prispejme k inováciám v čase krízy)

Jim Lawton (Roboty obsluhujú stroje – zvládnutie nepríjemnej pravdy)

Ján Lilko (Dva svety)

Zoltán Lovász (Chýba stredná generácia špecialistov)

Peter Magvaši (Nutnosť je matkou inovácií)

Ladislav Major (Čo sa stane, ak...?)

Michal Major (Sám so všetkými alebo sám proti všetkým)

Miroslav Mariaš (Energetická efektívnosť)

Ján Mikleš (O jednom nezmyselnom spore)

Miloš Milec (Koncepcia bezpečnostných obvodov strojov)

Vladimír Monček („Druhotné prínosy investícií“ – ešte raz)

Maroš Mudrák (Teória lievika)

Dušan Mudrončík (Zásadné systémové zmeny)

Ivan Murárik (Tesla by sa potešil)

David Oeters (Päť dôvodov na zber údajov z prevádzky v reálnom čase)

Nikolay Pankov (Približujeme sa k štandardizácii priemyselného internetu vecí)

Viera Peťková (Čo prinesie výmena generácií?)

Martin Pokorný (Bez merania...)

Rastislav Prelec (Dôveruj svojmu obchodníkovi?)

Ivan Raček (Všetko zlé je na niečo dobré…)

Karol Rástočný (Prispievajme k bezpečnosti)

Peter Ratkoš (Potrebujeme na Slovensku technické vzdelávanie?)

Jarkko Raty (Optimalizácia údržby ventilov na základe analýzy stavu)

Roman Richter (Stratégie, metódy a nástroje zlepšovania)

Ján Rofár (Inteligentné výrobné systémy)

Ján Sarnovský (Bitcoin – kybernetický systém)

Karsten Schneider (Pôsobivé zosieťovanie)

Patrick Schwarzkopf (Svetlá budúcnosť robotiky)

Christopher John Smith (UI a prediktívna údržba – výhoda, nie hrozba)

Sid Snitkin (WannaCry – lekcia pre priemyselné podniky)

Prabhu Soundarrajan (Internet vecí – z domu do priemyslu)

Pavol Stračár (Moderná systémová architektúra elektrodokumentácie)

Rastislav Šindolár (Kontexty plánovanej údržby)

Rastislav Šmidovič (Konferencie – áno alebo nie?)

Anton Štefánek (Industry 4.0)

Radoslav Štompf (Moderné technológie zvyšujú efektívnosť využitia OZE)

Vladimír Šucha (Tvorivosť už nie je len doménou ľudí)

Škereň Teodor (Prediktívna údržba a IOT)

Peter Tirinda (Ochrana a diagnostika strojov)

Vojtech Veselý (Aj vám chýbajú kvalifikované kádre?)

Matej Volek (Strčím prst do zeme… a?)

Vladimír Vránsky (Tak si tu žijeme/stavebníctvo)

Iveta Zolotová (Smart Industry, (r)evolúcie, emergencia a synergia)

Gabriel Zsilinszki (Môžeme si za nižšiu kvalitu dodávaných služieb a materiálov sami?)