Všade sa môžete dopočuť a dočítať, že význam BIM pre stavebný priemysel bude v budúcnosti rásť. Mnoho projektantov sa zároveň obáva, že ich BIM ohrozí alebo nahradí, no je to len preto, že im chýba podrobný prehľad o oblastiach použitia a potenciáli tejto metódy plánovania. Zapojení projektanti spravidla používajú komplexné databázy, z ktorých získavajú najrôznejšie komponenty na plánovanie a vykresľujú ich v 3D prostredí. Pri plánovaní podľa BIM metódy by sa tieto komponenty a objekty mali používať čo najpodrobnejšie, centrálne a s jednotne definovanými parametrami.

V priebehu vývoja BIM sa nielen 3D modely objektov stanú podrobnejšími, ale priamo na objekte sa uloží aj množstvo ďalších informácií. To znamená, že všetky informácie sú dostupné na jednom mieste. Aktuálne spoločnosť OBO Bettermann podporuje projektantov poskytovaním požadovaných údajov o produktoch pre plánovanie na rôznych platformách.

Hlavným motorom vývoja BIM je výrobca softvéru Autodesk, ktorý optimalizoval svoje softvérové riešenie Revit na prácu s BIM. Pre Revit ponúka OBO Bettermann údaje, ktoré môžu zákazníci použiť na plánovanie. Môžete si ich stiahnuť z nasledujúcich platforiem BIM:

  • MEPCONTENT
  • BIMOBJECT

   

  • BIM DATA pre oblasť ochrany pred bleskom a prepätím
  • BIM DATA pre oblasť káblových nosných systémov
  • BIM DATA pre podlahové systémy

V OBO však poskytnutím podkladov nekončíme. Na vyžiadanie vám vieme poskytnúť aj podporu pri vašich projektoch vo forme 3D modelov alebo konštrukčných výkresov.